Service desk – co to jest i jak działa? [Przewodnik dla początkujących]

Service desk to usługa, która zapewnia wsparcie techniczne użytkownikom systemów informatycznych. Service desk zajmuje się rozwiązywaniem problemów, zgłaszaniem awarii, instalowaniem oprogramowania, udzielaniem informacji i szkoleń oraz monitorowaniem jakości usług IT.

Service desk jest często mylony z help desk, ale są to dwa różne pojęcia. Help desk to usługa, która skupia się na rozwiązywaniu bieżących problemów użytkowników, natomiast service desk ma szerszy zakres i obejmuje również zarządzanie usługami IT, planowanie zmian, zarządzanie incydentami i zapobieganie ryzyku.

Service desk ma wiele korzyści dla organizacji i użytkowników. Niektóre z nich to:

 • Zwiększenie efektywności i produktywności pracowników dzięki szybkiemu i profesjonalnemu wsparciu technicznemu.
 • Poprawa jakości i dostępności usług IT dzięki stałemu monitorowaniu i optymalizacji procesów.
 • Zmniejszenie kosztów i ryzyka dzięki zapobieganiu awariom, minimalizowaniu przestojów i zwiększaniu bezpieczeństwa danych.
 • Zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów dzięki lepszemu zrozumieniu ich potrzeb, oczekiwań i opinii.

Service desk może być realizowany w różnych modelach organizacyjnych i technologicznych. Najczęściej spotykane są:

 • Service desk wewnętrzny – usługa świadczona przez własny zespół IT organizacji dla jej pracowników lub klientów wewnętrznych.
 • Service desk zewnętrzny – usługa świadczona przez firmę zewnętrzną dla klientów końcowych organizacji lub innych firm.
 • Service desk hybrydowy – połączenie obu modeli, w którym część usług jest realizowana przez własny zespół IT, a część przez firmę zewnętrzną.

Service desk może być również podzielony na różne poziomy wsparcia, w zależności od stopnia skomplikowania zgłoszeń. Najczęściej stosuje się trzy poziomy:

 • Pierwszy poziom – podstawowe wsparcie techniczne, które polega na przyjmowaniu zgłoszeń, identyfikowaniu problemów, udzielaniu informacji i rozwiązywaniu prostych spraw.
 • Drugi poziom – zaawansowane wsparcie techniczne, które polega na analizowaniu i rozwiązywaniu trudniejszych problemów, które nie mogły być rozwiązane na pierwszym poziomie.
 • Trzeci poziom – specjalistyczne wsparcie techniczne, które polega na współpracy z dostawcami oprogramowania lub sprzętu, testowaniu nowych rozwiązań i wdrażaniu zmian.

Service desk jest nieodłącznym elementem zarządzania usługami IT i kluczowym czynnikiem sukcesu każdej organizacji. Aby zapewnić wysoką jakość service desk, należy stosować dobre praktyki, takie jak:

 • Ustalenie celów i wskaźników jakości service desk oraz regularne mierzenie i ocenianie ich realizacji.
 • Zastosowanie odpowiednich narzędzi informatycznych do automatyzacji i ułatwienia procesów service desk, takich jak systemy zgłoszeń, bazy wiedzy czy chatboty.
 • Szkolenie i motywowanie pracowników service desk oraz dbanie o ich rozwój zawodowy i kompetencje.
 • Budowanie dobrych relacji z użytkownikami i klientami oraz zbieranie ich opinii i sugestii dotyczących usług IT.

Service desk to nie tylko usługa, ale także filozofia, która opiera się na nastawieniu na klienta, ciągłym doskonaleniu i współpracy. Service desk to sposób na zapewnienie niezawodnych, bezpiecznych i nowoczesnych usług IT, które wspierają cele i strategię organizacji.

Dodaj komentarz

Why ask?