Testy do policji, jak wyglądają i na co zwrócić uwagę?

Policja, czym dokładnie się zajmuję i co jest wymagane? Praca policjanta kojarzy nam się głównie z karaniem za różnego rodzaju przestępstwa lub zatrzymywanie tych za prędkich kierowców. Jednak
to tylko ogólne stwierdzenia. Aby dobrze opisać pracę policjantów należy dokładniej przyjrzeć się ich zadaniom. Otóż, do zadań policji należą m.in
czynności operacyjne i rozpoznawcze, czyli wszelkiego rodzaju czynności mające na celu przetworzenie oraz sprawdzenie informacji o występującym przestępstwie. Idąc dalej, musimy zwrócić uwagę na prowadzenie dochodzeń i śledztw.

Policja ściśle współpracuje z prokuraturą prowadząc różne sprawy dotyczące przestępstwa. Prowadzenie śledztwa sprowadza się zatem do poszukiwania dowodów złamania prawa. Czynności obejmują również przesłuchania oraz szeroko pojętą interakcje z osobami pokrzywdzonymi i podejrzanymi.

Zatem jakie są wymagania?

Na początku należy zastanowić się nad pewną kwestią. Czy mamy obywatelstwo polskie. Stanowi to punkt wyjścia do dalszych wymagań. Aplikując na stanowisko stróża prawa, należy mieć minimum średnie wykształcenie oraz cieszyć się nieposzlakowana opinią. Ważne jest również, czy byliśmy karani prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione przestępstwo. Fakt bycia wcześniej karanym stanowi realną przeszkodę w drodze do kariery. Do pełni szczęścia brakuje już tylko pełnego zdrowia i sprawności zarówno fizycznej jak i psychicznej. W przypadku gdy jesteśmy osobą opisywaną przez wymienione cechy, możemy przejść do omawiania testów do policji.

Testy do policji. Co musisz wiedzieć?

Testy do policji możemy podzielić na kilka punktów. Wyróżniamy:
> test sprawności fizycznej,
> test wiedzy ogólnej,
> test psychologiczny
> rozmowa kwalifikacyjna.

Test sprawności fizycznej.

Jest to sprawdzenie Twoich zdolności fizycznych. Test sprawdza twoją siłę, wytrzymałość oraz kondycję. Do ćwiczeń, które będą stały na drodze należą m.in
przewroty w tył i w przód, bieg wahadłowy, brzuszki oraz rzut piłką lekarską. To jeszcze nie koniec. Kolejnym zadaniem mogą być przeniesienie 28 kilogramowego manekina oraz wszelkiego rodzaju ćwiczenia na skrzyni gimnastycznej.

Test wiedzy ogólnej

Test wiedzy do policji składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Każde pytanie zawiera 4 podane odpowiedzi, z czego jedna jest prawidłowa. Maksymalna liczba punktów jest równa liczbie pytań, co oznacza, że jedna poprawna odpowiedź to jeden punkt na Twoje konto. Test do policji sprawdza Twoja wiedzę z zakresu funkcjonowania policji.
Przed przystąpieniem do tego testu warto sięgnąć do źródeł takich jak Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Ustawa o radzie ministrów, Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej oraz Ustawa o broni palnej czy Ustawa o ruchu drogowym.

Warto również wiedzieć kiedy i jakie zachowania są dozwolone policjantom, a które nie. Kolejną kwestią jest użycie broni palnej. Ważnymi rzeczami są również zasady ochrony imprez masowych, zasady użycia środków przymusu, kiedy i jak możemy awansować w Policji oraz jakie są zadania dla każdego stopnia Policjanta. Warto również zainteresować się jakie dokumenty opisują zasady emerytury Policyjnej oraz jak ta emerytura wygląda.

Test psychologiczny

Wielu kandydatów najbardziej obawia się właśnie testów psychologicznych. Wszelkie pytania są układana przez najlepszych specjalistów psychologii, aby test mógł wskazać czy odznaczamy się właściwymi zdolnościami intelektualnymi, czy potrafimy się odpowiednio zachować w różnych sytuacjach. Test sprawdza również naszą zdolność do empatii oraz panowania nad swoimi emocjami. Sprawdzana jest również nasza komunikacja międzyludzka oraz prawdomówność. Test sprawdza również czy nie jesteśmy chorzy psychicznie.

Rozmowa kwalifikacyjna – wywiad zorganizowany

W tej rozmowie, Policjanci sprawdzają naszą motywację, powód dla którego wybraliśmy właśnie taką ścieżkę kariery. Próbie mogą zostać poddane takie aspekty jak nasze wcześniejsze doświadczenie zawodowe, mocne i słabe strony oraz nasze zdanie o niektórych sytuacjach, które wiążą się z pracą w Policji. Pytania mogą dotyczyć również różnych bolesnych lub traumatycznych wydarzeń z przeszłości oraz naszych, możliwych trudnych sytuacjach życiowych. Wszystko to ma wykazać, że jesteśmy odpowiednią osobą do dbania o przestrzeganie prawa.

Dodaj komentarz

Why ask?