Jak zostać policjantem – czy łatwo?

Wielu z nas, jako małe dzieci, musiało odpowiadać wielokrotnie na jedno powtarzające się pytanie, najczęściej zadawane przez rodziców lub dziadków, mianowicie: kim chciałbyś zostać w przyszłości? I tak dziewczynki najczęściej chciały być modelkami zaś chłopcy policjantami. Czy zostać policjantem jest łatwo? Niekoniecznie. Jednak wielu podejmuje się tego wyzwania. Posiadanie nieposzlakowanej opinii, polskiego obywatelstwa czy wykształcenia co najmniej średniego, to tylko niektóre z kryteriów, które na wstępie mogą nam zamknąć drogę do bycia stróżem prawa. Prócz ich spełnienia czeka nas długa droga wiążąca się z testami do Policji, które z roku na rok stają się coraz trudniejsze do zdania.

Rodzaje testów

Aby zostać policjantem należy przejść parę etapów kwalifikacyjnych. Na trzech z nich mamy do czynienia z innymi rodzajami testów. Są to:

  • test wiedzy ogólnej,
  • test psychologiczny,
  • test sprawności fizycznej,

Po poprawnym zdaniu powyższych testów, czeka nas rozmowa kwalifikacyjna.

Test wiedzy ogólnej

Test wiedzy ogólnej składa się z 40 pytań. Na każde z pytań przypada jedna minuta. Na teście sprawdzana jest nasza wiedza z zakresu ustaw dotyczących administracji publicznej, władzy sądowniczej czy wykonawczej. 

Test psychologiczny

Test psychologiczny, inaczej zwany multiselect policja, jest najcięższym etapem postępowania kwalifikacyjnego. Z racji tego, iż sprawdza on nasze psychologiczne uwarunkowania do wykonywania pracy policjanta – nie da się do niego przygotować.

Test sprawności fizycznej

Aby zostać dopuszczonym do testu psychologicznego, najpierw trzeba zaliczyć test sprawnościowy. Jest on przeprowadzany w tym samym dniu co test wiedzy ogólnej. Podczas testu każdy z kandydatów musi pokonać tor przeszkód w jak najkrótszym czasie (do zaliczenia testu potrzebujemy czasu 1 minuty i 41 sekund).

Ostatnim etapem postępowania kwalifikacyjnego jest rozmowa. Aby do niej dotrwać należy zaliczyć wszystkie powyższe testy. Rozmowa polega na udzielaniu odpowiedzi zadanych przez komisję rekrutacyjną. Komisja ocena kandydatów w 4 aspektach: sposobu autoprezentacji, postawy wobec innych, umiejętności komunikacji oraz motywacji do zostania policjantem.

A więc…czy łatwo jest zostać policjantem? Każdy z nas musi sam odpowiedzieć sobie na to pytanie. Aby pomyślnie zdać trzy rodzaje testów oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną należy się do solidnie i rzetelnie przygotować. Przede wszystkim należy przyswoić wiedzę z ustaw wymaganych przy zdawaniu testu ogólnego, a także popracować nad naszą kondycją fizyczną, jak i psychiczną.

Dodaj komentarz

Why ask?